Ceník služeb společnosti Valbus 2 s.r.o.:

(platný od 1.9.2019)

přeprava nad 300 km:
 • 27,- Kč/km
 • 45,- Kč za ukončenou čtvrthodinu čekání
přeprava 100 – 300 km:
 • 28,- Kč/km
 • 45,- Kč za ukončenou čtvrthodinu čekání

U vícedenních zájezdů se čekání účtuje pouze mezi 6  – 18 hod, pokud se poté (předtím) nejezdí

přeprava do 100 km:
 • Časový tarif: 160,- Kč za 1 čtvrthodinu provozu autobusu bez ohledu na počet ujetých km a délky čekání mezi jízdami. Minimálně však 2500,- Kč
 • Provoz autobusu se počítá od výjezdu ze stanoviště autobusu do okamžiku návratu na stanoviště autobusu
K ceně služeb přepravy se připočítává:
 • mýto dle skutečně ujetých km na zpoplatněných úsecích komunikací
 • hotové výdaje související s přepravou: parkovné, poplatky za průjezdy, dálniční poplatky, ubytování řidiče a v cizině i stravné řidiče, pokud není poskytnuto objednatelem, apod.
 • u přeprav v tuzemsku DPH 21%
 • u zahraničních přeprav příslušná daň z obratu (Rakousko, Německo, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko aj.)
 • úklidový příplatek 300,- Kč denně – v případě nadměrného znečištění interieru autobusu
 • náhrada za 2. řidiče, 1.500,- Kč denně, pokud si to přeprava vyžaduje dle platných evropských zákonných ustanovení.
Na přání zákazníka a při sdělení podrobného programu akce je možno předem zkalkulovat celkovou smluvní cenu zakázky.

Ceník společnosti Valbus 2 s.r.o. ke stažení ZDE

Vyzkoušejte Poptávkový formulář ZDE

Smluvní přepravní podmínky pro HROMADNOU PŘEPRAVU DĚTÍ DO 18 LET

 • Během přepravy jsou děti připoutány bezpečnostním pásem dle § 9, odst. 1. písm a) Zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích
 • Odpovědnost za připoutání dětí bezpečnostními pásy během přepravy nese doprovázející pedagogický dozor
 • Osoba doprovázejícího pedagogického dozoru sedí v zadní části autobusu aby měla přehled o přepravovaných dětech
 • Konzumace potravin v autobusu včetně cukrovinek je zpoplatněna smluvním poplatkem 300,-Kč denně jako úhrada zvýšených nákladů na úklid vozidla
 • U McDonaldu nezastavujeme

Smluvní přepravní podmínky pro HROMADNOU PŘEPRAVU DĚTÍ DO 18 LET ke stažení ZDE